Περίπτερα. Η πατέντα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και που κινδυνεύει να εξαφανιστεί

Περίπτερα: Η ελληνική πατέντα με το… ένδοξο παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον