Περιστέρι Τώρα: Ο Λαός του Θεού απαιτεί να επιστραφεί ο Εσταυρωμένος στην θέση Του πίσω από την Αγία Τράπεζα. (βίντεο)

πηγή