Ιστορία, Κοινωνία

Ἡ Ἐπιδημία τῆς χολέρας καὶ ἡ λιτανεία στὴν Ἀθῆνα τὸ 1854

Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπεισόδιο τῆς ἐκπομπῆς ”Ἡ Μηχανὴ τοῦ Χρόνου” μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν χολέρα τῆς Ἀθήνας στὴν δημιουργία τοῦ Κολωνακίου». Οἱ Ἀθηναῖοι ἦταν πλέον ἀπελπισμένοι, καθὼς καμία ἰατρικὴ φροντίδα δὲν μποροῦσε νὰ σταματήσει τοὺς θανάτους. Ἔτσι στράφηκαν στὸν Θεό, ζητώντας βοήθεια καὶ ἔλεος. Οἱ ἱερεῖς κάνουν μία μεγάλη λιτανεία γύρω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ἀθήνας, ἔχοντας μαζί τους λείψανα πολλῶν Ἁγίων καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, τὸ… θανατικὸ ἀρχίζει νὰ ὑποχωρεῖ… Συγκεκριμένα ο ἀρχιεπίσκοπος παρακάλεσε τόν λαό νά γονατίσει καί ὁ ἴδιος διάβασε μέ δάκρυα στα μάτια μιά εἰδική εὐχή, πού εἶχε ἑτοιμάσει γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς πόλεως ἀπό τήν μάστγα τῆς χολέρας.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα πέθαναν 50. Τήν δεύτερη μέρα μονάχα 5 καί τήν τρίτη κανένας!Μακάρι νὰ εἴχαμε καὶ σήμερα τὴν ἴδια πίστη καὶ τὴν ἴδια ἀντιμετώπιση στὴν κατάσταση ποὺ ἀντιμετωπίζουμε…