Πίσω στα παλιά… η πρώτη διαφήμιση Goody’s του 1982 και η express service 1986 με τον Ιππότη της ασφάλτου

Ιστορική διαφήμιση της καλύτερης στην Ευρώπη, Express Service. Με τον Ιππότη Της Ασφάλτου David Hasselhoff (Knight Rider) και τον Kitt

Goody’s η πρώτη διαφήμιση 1982