Ορθοδοξία

Ποιά είναι η τέλεια αγάπη κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

Για χάρη της αγάπης όλοι οι άγιοι αντιστάθηκαν στην αμαρτία, χωρίς να λογαριάζουν καθόλου την παρούσα ζωή. Και υπέφεραν τους πολύμορφους τρόπους του θανάτου, για να μαζευτούν από τον κόσμο στον εαυτό τους και στο Θεό, και να ενώσουν πάνω τους τα ρήγματα της φύσεως. Αυτή είναι η αληθινή και χωρίς ψεγάδι θεία σοφία των πιστών, αυτής το τέλος είναι το αγαθό και η αλήθεια, αν βέβαια αγαθό είναι η φιλανθρωπία, και αλήθεια είναι η από την πίστη φιλοθεία, τα οποία είναι γνωρίσματα της αγάπης, γιατί ενώνει τους ανθρώπους με το Θεό και μεταξύ τους, και γι’ αυτό έχει αδιάπτωτη την παραμονή των αγαθών.
Ενέργεια και απόδειξη της τέλειας αγάπης προς το Θεό είναι η ειλικρινής διάθεση με εκούσια συμπάθεια προς τον πλησίον. Γιατί εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του που τον βλέπει – λέει ο θείος Ιωάννης -, δεν μπορεί ν’ αγαπά το Θεό, τον οποίον δεν βλέπει.
Η οδός της αλήθειας είναι η αγάπη. Δίνοντας στον εαυτό Του αυτό το όνομα ο Λόγος του Θεού, παρουσιάζει στο Θεό και Πατέρα εκείνους που βαδίζουν αυτή την οδό καθαρούς από κάθε κακία.
Η αγάπη είναι η θύρα από την οποία όποιος περνά, φτάνει στα Άγια των Αγίων και γίνεται θεατής του απλησίαστου κάλλους της Αγίας και Βασιλικής Τριάδος.
Είναι πραγματικά φοβερό πράγμα και υπερβαίνει κάθε υπολογισμό ή καταδίκη που επισύρει, το να νεκρώσουμε θεληματικά τη ζωή που μας έδωσε ο Θεός με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αγαπώντας τα πράγματα που φθείρονται. Και τον γνωρίζουν οπωσδήποτε αυτό το φόβο εκείνοι που προτίμησαν συνειδητά αντί για τη φιλαυτία την αλήθεια.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής