Ποιοί είναι αυτοί;

Ποιοί ήταν αυτοί οι πλούσιοι που πείνασαν;
Οι κακοί διαχειριστές του πλούτου, αυτοί που δεν ζούσαν εν μετανοία με την άσκηση των αρετών, αλλά με ιδιοτέλεια, με την ικανοποίηση όλων των φιληδόνων παθών τους.
Και ποιοί είναι αυτοί που δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό;
Αυτοί που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, αυτοί που ζουν εν μετανοία με την τήρηση των εντολών του Θεού.