Πολίτες ξυλώνουν τις νέες κάμερες-ανιχνευτές ρύπων στη Βρετανία, vid

Είναι και αυτές που θα επιτηρούν τις ζώνες ULEZ (Εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών ρύπων):

πηγή