Πώς επιδρούν τα φάρμακα στην άυλη ψυχή;

– Η ψυχή ξοδεύει περισσότερα χημικά από όσα έχει και γι’αυτό χρειάζεται φάρμακα. 

– Ύψιστη ένδειξη του εγωισμού είναι το να κάνω στους άλλους αυτά που με πειράζουν

Μια θαυμάσια  κουβέντα του  π. Βασίλειου Βολουδάκη με τον π. Στυλιανό Καρπαθίου.