Πώς καταλαγιάζουν τα πάθη;

Πρέπει να γνωρίζεις ότι οι άγιοι Άγγελοι μας προτρέπουν στην προσευχή και στέκονται μαζί μας και χαίρονται και προσεύχονται και αυτοί για χάρη μας. Αν λοιπόν αμελήσουμε και δεχτούμε αντίθετους λογισμούς, πολύ τους παροργίζουμε γιατί ενώ αυτοί αγωνίζονται τόσο για μας, εμείς ούτε για τον εαυτό μας δεν θέλουμε να ικετεύουμε το Θεό, αλλά περιφρονώντας την υπηρεσία των Αγγέλων και εγκαταλείποντας τον Κύριο τους και Θεό, ανταμώνουμε με ακάθαρτους δαίμονες.
Φρόντισε να έχεις πολλή ταπεινοφροσύνη και ανδρεία και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει στην σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους Του για να σε διαφυλάξουν. Και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.
Στον καιρό τέτοιου είδους πειρασμών, κάνε σύντομη, έντονη και επιμονή προσευχή.
Να προσεύχεσαι με πραότητα και χωρίς ταραχή και να ψάλεις με σύνεση και με τάξη και θα είσαι σαν μικρό νεογνό αετού, πετώντας στα ύψη.
Η ψαλμωδία καταλαγιάζει τα πάθη και κάνει να ηρεμούν οι άτακτες κινήσεις του σώματος.
Η προσευχή διαθέτει τον νου να ενεργεί εκείνο που είναι δικό του έργο, δηλαδή να προσκολλάται στο Θεό.
Η ψαλμωδία είναι ένα από τα διάφορα είδη της σοφίας.
Η προσευχή είναι πρόλογος της άυλης και ποικιλότροπης πνευματικής γνώσεως.
Άγιος Νείλος