Ορθοδοξία

Πώς θ’ αποκτήσουμε το φως του Χριστού;

Προς την ψυχή που αποδοκιμάζει τον εαυτό της και απελπίζεται από τους υπερβολικούς πειρασμούς και από το πλήθος των αμαρτιών και λέει: Χάθηκε η ελπίδα μας, είμαστε χαμένοι, έχει λεχθεί από το Θεό, ο Οποίος δεν απελπίζεται για τη σωτηρία μας: Θα ζήσετε και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Προς την ψυχή που βρίσκεται σε αμηχανία, πώς άραγε θα μπορέσει μέσω μεγάλων αρετών να γεννήσει το Χριστό, έχει λεχθεί: Πνεύμα Άγιο Θα έρθει σε σένα. Και όπου υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος, μη ζητάς συνέπεια και νόμο φύσεως και συνήθειας. Γιατί το Προσκυνητό και Άγιο Πνεύμα, επειδή είναι παντοδύναμο, και όσα δεν υπάρχουν, σου τα δημιουργεί για να θαυμάσεις. Αλλά και νικητή αναδεικνύει το νου που πρωτύτερα είχε νικηθεί, γιατί ο Παράκλητος που έρχεται από ψηλά σ’ εμάς από ευσπλαχνία, είναι πάνω απ’ όλα και σε υψώνει πάνω από τα φυσικά κινήματα και τα δαιμονικά πάθη.
Ν’ αγωνίζεσαι να διατηρείς το φως του λογικού σου απείραχτο. Αν αρχίσεις να βλέπεις μ’ εμπάθεια, σε σκότισε ο Κύριος και έβγαλε το χαλινάρι της αρετής από σένα και έχασες το φως των ματιών σου. Αλλά κι αν συμβεί αυτό, μην παρατήσεις τον αγώνα, μήτε να παραλύσεις, αλλά να δεεσαι μαζί με τον Δαβίδ: <<Στείλε το φως Σου και την αλήθεια Σου σε μένα που είμαι σκυθρωπός, σωτηρία μου και Θεέ μου, γιατί θα εξαποστείλεις το Πνεύμα Σου και θα ξανακτιστούν και θα ανανεώσεις το πρόσωπο της γης>>.

Άγιος Ιωάννης Καρπάθιος