Όμορφα μηνύματα

Πώς θα ανέβεις ψηλά

Το κύρος της αγιοπατερικής διδασκαλίας είναι θεοφώτιστον γι’ αυτό και μας αποκαλύπτει πάντα την Αλήθεια, δηλαδή το πρόσωπο και την θέλησιν του Ιησού Χριστού.
Έτσι και Όσιος Θεόγνωστος μας εξηγεί πώς θα ανέβουμε ψηλά με τα εξής: Να θεωρείς κατά τρόπον συνειδητόν τον εαυτό σου μυρμήγκι και σκουλήκι, για να γίνεις θεόπλαστος.
Γιατί αν δεν συμβεί το πρώτον δεν θα ακολουθήσει το δεύτερον. Και όσον κατεβαίνεις, τόσον και θα ανέβεις ψηλά. Όταν λογαριάζεις τον εαυτό σου ως ένα τίποτε ενώπιον του Κυρίου, κατά τον Ψαλμωδόν (Δαυίδ 38, 6), τότε γίνεσαι μέγας από μικρός, χωρίς να το καταλάβεις. Και όταν νομίζεις ότι δεν έχεις και δεν γνωρίζεις τίποτε, τότε γίνεσαι πλούσιος σε πράξη και γνώση επαινετή από τον Κύριον