Πως θα γινόταν ο κόσμος με την άνοδο των υδάτων;

…και πώς με την σταδιακή εξαφάνιση της θάλασσας;