Πώς ξέρουμε αν ένα συμβάν είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο;

Ωραίο ερώτημα αλλά με πολλές παραμέτρους και περιπτώσεις.

Κατ’ αρχήν να ξέρουμε ότι ο Θεός κατευθύνει τα πάντα στη ζωή μας. Ακόμα και κάτι κακό να μας συμβεί, αυτό συμβαίνει μόνο αν ο Θεός το επιτρέψει και το επιτρέπει μόνο αν μπορεί να μας βγει σε καλό. Ας θυμηθούμε την ιστορία του Ιώβ που περιέχεται στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Ιώβ, πιστός άνθρωπος, περνά απίστευτες δοκιμασίες: Μέσα σε μία και μοναδική ημέρα, χάνει τεράστια περιουσία από ζώα χωράφια και υπηρέτες, δέκα παιδιά, και στο τέλος αρρωσταίνει και ο ίδιος. Και αυτά από επιδρομές εχθρών και από «θεομηνίες», φυσικά φαινόμενα.

Το εντυπωσιακό που μας ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, είναι ότι η Αγία Γραφή αποκαλύπτει διαλόγους του Θεού με τον Διάβολο, ο οποίος πριν κτυπήσει αλύπητα τον Ιώβ παίρνει την άδεια του Θεού. Ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία. Γιατί; Για να φανεί η μεγάλη υπομονή και πίστη του Ιώβ και να τον βραβεύσει.

Άρα ακόμα και οι δοκιμασίες και τα όσα στραβά κι ανάποδα συμβαίνουν στη ζωή μας μετά από ενέργεια του πάγκακου Διαβόλου, γίνονται μόνο αν τα επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός. Και ο Πανάγαθος Θεός τα επιτρέπει για να αγωνισθούμε, να νικήσουμε και να κερδίσουμε βραβείο.

Άρα ότι συμβαίνει στη ζωή μας είναι με την ευλογία ή την ανοχή του Θεού. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή του: (Α Κορ 10 13) «πιστός δέ ὁ Θεός, ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.»

Και ερμηνεύει ο Π.Ν. Τρεμπέλας: «ἀξιόπιστος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τίς ὑποσχέσεις του δέν θά σᾶς ἀφήσει νά πειρασθεῖτε παραπάνω ἀπό τή δύναμή σας ἀλλά μαζί μέ τόν πειρασμό θά φέρει καί τό τέλος του, ὥστε νά μπορεῖτε νά τόν άντέξετε».

Επιτρέπει τον πειρασμό στα όρια που αντέχουμε και μαζί με τον πειρασμό δίνει δύναμη να τον αντέξουμε, και αν παλαίψουμε κι εμείς και τον αντιμετωπίσουμε νικηφόρα, δίνει και ευλογίες και βραβείο! Αυτή είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα μας!

Επομένως ακόμα κι αν μας συμβεί κάτι με ενέργεια του Διαβόλου αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Πανάγαθου Θεού για τη σωτηρία μας.

Ο Πανάγαθος Θεός δεν κάνει ποτέ κάτι κακό, ούτε είναι αίτιος συμφορών. Άρα ότι καλό μας συμβαίνει είναι από το Θεό και ότι κακό είναι με την ανοχή του Θεού.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο.

Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάτι που μας συμβαίνει είναι κακό, αλλά το επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας! Με μια αποτυχία που επιτρέπει π.χ. στις Πανελλαδικές εξετάσεις που μπορεί να είναι αποτέλεσμα ξαφνικού προβλήματος υγείας, μας ανοίγει κάποιον άλλο δρόμο που δεν τον είχαμε σκεφθεί!

Γι’ αυτό, να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το θέλημά Του, που είναι το καλύτερο για τη ζωή και τη σωτηρία μας. Λέει ο ψαλμωδός: «γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἦρα τήν ψυχήν μου» (Ψαλμός 142, 8) Γνώρισέ μου Κύριε τον δρόμο που πρέπει να βαδίζω για να ζω όπως Εσύ θέλεις, διότι σε εσένα κατέφυγα γεμάτος πίστη και ελπίδα.

Τελειώνοντας να πούμε πως, ό,τι είναι από το Θεό είναι ευλογία, δίνει χαρά ανακούφιση, ηρεμία στην ψυχή! Πώς νοιώθει κανείς, μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση, μετά από μια Θεία Λειτουργία, μετά από μια προσευχή που έγινε με πίστη και ένταση! Αυτή είναι η χάρη του Θεού! Η απόδειξη της παρουσίας του Θεού μέσα μας. Αντίθετα όταν κάτι γίνεται με την ενέργεια του Διαβόλου προκαλεί ταραχή, φόβο, αναστάτωση. Αυτό είναι το μήνυμα ότι κάτι δεν έγινε με την ευλογία αλλά με την ανοχή του Θεού.

πηγή
πηγή