Προετοιμασία Χριστουγέννων. Κήρυγμα που έδωσε ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Sourozh

Κήρυγμα που έδωσε ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Sourozh τον Δεκέμβριο του 1998. Sermon given by Metropolitan Anthony of Sourozh in December 1998