Προφητείες του ενάρετου Κυριάκου Τσίτσικα από την Κύπρο

Προφητείες του ενάρετου Κυριάκου Τσίτσικα από την Κύπρο

Προφητείες του ενάρετου Κυριάκου Τσίτσικα από την Κύπρο

Στην Μαρτυρική Μεγαλόνησο Κύπρο ζούσε ένα δίκαιος άνθρωπος: ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ

Να τι μας είπε και μας άφησε ως μαρτυρία.

Αφήγηση κ. ∆ημήτρη Καραντώνη στον κ. Αντώνη Καραντώνη:

«Το 1945 όταν ετελείωσεν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος εσυνάντησα τον γείτονα και
χωριανό μου Κυριάκο Τσίτσικα στο αλώνι του που ήταν στο δρόμο Λευκονοίκου.

Μου εφώναξε όπως εσυνηθίζαμε να πάω κοντά του να κουβεντιάσουμε. Επήρα πρώτος τον λόγο και του λέω.

– Τώρα που ετέλειωσεν ο πόλεμος θείε εννά λευτερωθούμεν και εμείς;

Εγέλασεν και μου είπε:

– Μα ποιός πόλεμος γιέ μου ετελείωσεν. Τούτος εν ένας μικροκαβγάς που γίνεται σ΄ένα μικροκαφενείο.

– Μα θκειέ εσκοτώθηκαν 20 εκατομμύρια μόνο από την Σοβιετική ‘Ενωσην και μου λέεις ότι είναι ένας μικροκαβγάς;

– Ο άλλος πόλεμος θα είναι πόλεμος που δεν εγνώρισεν ο πλανήτης μας.

– Από που θα ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός θκιέ; Μήπως από την Κίνα; (υπήρχε τότε
διαμάχη με την Φορμόζα)

– Παγκόσμιος Πόλεμος, Πανάγιος Τάφος. από εκεί θα ξεκινήσει.

Η Κύπρος δεν θα καταστραφεί γιατί οι Κύπριοι θα συνέλθουν και γιατί φέρει την τρίτη εικόνα της Παναγίας που εζωγράφισεν ο Απόστολος Λουκάς».

πηγή: imdleo.gr
https://simeiakairwn.wordpress.com