Προσφέρει δόξα και τιμή

Εκείνος που με δυνατούς και ορθούς συλλογισμούς μπόρεσε να μελετήσει και να κατανοήσει το καθένα από τα δημιουργήματα, και, αφού τα κατανόησε ο ίδιος, μπόρεσε να παρουσιάσει και στους άλλους όσα αναφέρονται στην αγαθότητα του Θεού και στη δίκαιη κρίση Του, αυτός είναι εκείνος που προσφέρει δόξα και τιμή στον Κύριο, καθώς και εκείνος που ζει βίο που αρμόζει σε μια τέτοια μελέτη και θεωρία των δημιουργημά¬των του Θεού. Το φως (το ακτινοβόλο παράδειγμα) ενός τέτοιου ανθρώπου λάμπει μπροστά στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας και με τα λόγια του και με τα έργα του και με τις διάφορες γενναίες πράξεις του. Δεν προσφέρει δόξα και τιμή στον Κύριο εκείνος που παρασύρεται από την ανθρώπινη δόξα· ούτε εκείνος που λατρεύει το χρήμα· ούτε εκείνος που επιδιώκει τις ηδονές του σώματος· ούτε εκείνος που θαυμάζει και ακολουθεί δόγματα (αλήθειες πίστεως) ξένα προς τη θεοσέβεια.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας