Όμορφα μηνύματα

“Από πάνω πατέρα, από τον ουρανό υπάρχει και άλλος δρόμος! Μήπως μας βλέπουν από εκεί”

Ένας πατέρας πήγε κάποτε να κλέψει.
Πήρε μαζί και το γιό του, μαθητή του δημοτικού, και του είπε :
– Θα κοιτάς αυτόν το δρόμο αριστερά, θα κοιτάς και αυτόν το δρόμο δεξιά.
Εάν δεις κάποιον να έρχεται, να με ειδοποιήσεις σφυρίζοντας.
– Άλλος δρόμος πατέρα δεν υπάρχει ; ρώτησε ο γιός.
– Όχι, αυτούς που σου λέω εγώ..
– Υπάρχει και άλλος δρόμος πατέρα !
– Ποιός είναι ο άλλος δρόμος ;
– Από πάνω πατέρα, από τον ουρανό υπάρχει και άλλος δρόμος.
Μήπως μας βλέπουν από εκεί;
Ο πατέρας συγκλονίστηκε από τα λόγια του παιδιού του και δεν έκανε την κλοπή !
Πήρε το παιδί του και έφυγε μετανοιωμένος

Δημήτριος Παναγόπουλος