Όμορφα μηνύματα

“Είσαι στρατιώτης του Χριστού, και καλείσαι να πειθαρχείς σ᾿ αυτόν.” ( του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτη)

Δε᾿ μας έφερε ο Θεός στον κόσμο αυτόν για να γλεντούμε και να κάνουμε τα κέφια μας· μας έφερε για ένα μεγάλο σκοπό.
Ο Χριστός είναι ο ανίκητος αρχιστράτηγός μας.
Σημαία μας, που εβάφη με το αίμα του, ο τίμιος σταυρός.
Και σάλπιγξ, που μας καλεί στη μάχη, το κήρυγμα του ευαγγελίου…
῞Ολοι να καταλάβουμε τον προορισμό μας· να γίνουμε αγωνισταί, να πολεμήσουμε για την πίστι μας, για τη δόξα του Θεού μας, για το ευαγγέλιο· και τότε ο Κύριος Ιησούς Χριστος θα είναι μαζί μας εις αιώνας αιώνων· αμήν.”
+ Επίσκοπος Αυγ. Καντιώτης