Ρίγος από τις αποκαλύψεις του Β.Λύκου, για το πώς η σκοτεινή ελίτ θα πετύχει την κλιματική συμμόρφωση των λαών

σχόλιο Γ.Θ : Μόνο ο έξωαποδω θα μπορούσε να σκεφτεί αυτή την απόλυτη σκλαβιά που μας ετοιμάζουν