Ορθοδοξία

Ρώτησε κάποιος ἕνα μεγάλον πατέρα:

Ἐάν μέ σκανδαλίσει ὁ ἀδελφός μου, πρέπει νά τοῦ βάλω μετάνοια; Καί ἐκεῖνος εἶπε:
Βάλε μετάνοια σ’ αὐτόν καί κόψε τίς ἐπαφές σου μαζί του, γιά νά μή σέ ὁδηγήσει σε μεγαλύτερο ἐλάττωμα. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Νά τά δοκιμάζετε ὅλα, νά κρατᾶτε τό καλό, καί νά μένετε μακρυά ἀπό κάθε εἶδος κακοῦ. (Ά θεσσ.5,21) Ἔχουμε ὅμως καί τόν μεγάλο Αρσένιο ὁ ὁποῖος λέει: Νά ἔχετε ἀγάπη μέ ὅλους, καί νά ἀπέχετε ἀπό ὅλα.

Ἐρωταποκρίσεις Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου σελ. 276 εκδ. Βασ. Ρηγοπουλου

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!