Σάλος με το Προεδρικό διάταγμα Πατελη που “καταργει” τα δυο φύλα


Ήταν το 1982 όταν η πρώτη Κυβέρνησις Ανδρέα Παπανδρέου προχώρησε στην ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Ισότητος των Φύλων. Απλά πράγματα. Σαφής αναφορά στα δυο φύλα τα οποία εδημιούργησε η φύσις. Και η Γενική αυτή Γραμματεία προσδιοριζόταν ως «ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς».

  • Εφημερίδα Εστία

Από εκεί εφθάσαμε στο 2023, οπότε, μετά σειρά οβιδιακών μεταμορφώσεων με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2023, «συστήνεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας και, συμφώνως με το άρθρο 3, συστήνεται στο τελευταίο η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στην οποία μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) και η αντίστοιχος θέσις Γενικού Γραμματέως.

Τα δυο φύλα εξηφανίσθησαν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα εξετόπισαν. Το ερώτημα είναι για ποιους πλέον υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αν όχι για τα δυο βιολογικά φύλα; Για το «τρίτο φύλο», το οποίο προωθεί ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης; Αυτός είναι, άλλως τε, συμφώνως προς επιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Εστίας», που επέμενε να επιβάλει την επιθυμία του για την ανωτέρω διατύπωση του Διατάγματος.

Αξίζει, όμως, να δούμε την ταραχώδη διαδρομή της Γενικής Γραμματείας, που από όργανο της πολιτείας με αποστολή την ισότητα των δυο φύλων κατέληξε τώρα, μετά τις εκλογές του 2023, σε ένα όργανο με ασαφές και απροσδιόριστο έργο. Τόσο ασαφές όσο και η περί κόσμου αντίληψις των νέων νομοθετημάτων.

Όλα ήρχισαν με τον Ν.1288/1982 (ΦΕΚ120/Α), διά του οποίου ιδρύθηκε «γνωμοδοτικό συμβούλιο για την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δυο φύλων και υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό».

Ηκολούθησε το 1985 (Ν.1558/1985 -ΦΕΚ 137/Α) η ίδρυσις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελούς Δημοσίας Υπηρεσίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Σκοπός η καλλιτέρα και αποδοτικωτέρα λειτουργία της Υπηρεσίας. Με το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α), η Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων μετεφέρθη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό ίσχυσε για έναν χρόνο, καθώς με το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) η Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων μετεφέρθη στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως & Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, ενώ με το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) και την διάσπαση του ανωτέρω Υπουργείου σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως, η Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων μετεφέρθη ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Νέες αλλαγές το 2019, οπότε η Γ. Γ. Ισότητας (πάντα των δυο) Φύλων μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευομένων φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ακολούθως, με το άρθρο 7 του Π.Δ. 84/2019, συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στην οποία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευομένων φορέων, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Και φθάνουμε στο 2021, οπότε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 3/2021, η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Τα φύλα καταργούνται τελικώς, αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2023.

Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 77/2023, συστήνεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας και, συμφώνως προς το άρθρο 3, υπάγεται στο τελευταίο η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στην οποία μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων). Τα… «Ανθρώπινα Δικαιώματα», δηλαδή, κατήργησαν τα δυο φύλα!

1k1a1k1b

Το ζήτημα, λοιπόν, είναι πολύ πιο βαθύ και σημαντικό από την απλή θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφύλων. Πρόκειται για μιαν ολομέτωπο επίθεση κατά της παραδοσιακής οικογενείας και αυτής της ιδίας της φυσικής εξελίξεως. Το εξωφρενικό είναι ότι βάζουν τον γάμο των ομοφύλων στο υπουργείο που υποτίθεται ότι θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα. Οποία αντίφασις. Την οποία κάποιοι ηθελημένα αγνοούν.

πηγή