ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ! ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ