Σημάδι της αληθινής γνώσεως είναι η υπομονή των θλίψεων

Σημάδι της αληθινής γνώσεως είναι η υπομονή των θλίψεων και το
να μην κατηγορούμε τους ανθρώπους για τις δικές μας συμφορές.

Οι θλίψεις μας συμβαίνουν, ή προς παιδαγωγία παίδευσιν,
ή για να σβήσουν προηγούμενες αμαρτίες, ή για διόρθωση
αμέλειας που υπάρχει, ή πρόληψη μελλοντικών αμαρτημάτων.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής