«...Σκότος έγεινεν εφ' όλην την γην έως ώρας εννάτης» "| Γέροντας Ιωσήφ Αγιορείτης

«…Σκότος έγεινεν εφ’ όλην την γην έως ώρας εννάτης» “| Γέροντας Ιωσήφ Αγιορείτης

«…Σκότος έγεινεν εφ’ όλην την γην έως ώρας εννάτης» “| Γέροντας Ιωσήφ Αγιορείτης