Στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας! Κατέβηκαν μόνο με ειδική ένεση. Τι υπάρχει κάτω!

Αποκαλύψεις για τα υπόγεια της Μεγάλης μας Εκκλησίας.
Της Αγίας Σοφίας! Γιατί οι δύτες έκαναν ειδική ένεση για να μπορέσουν να κατέβουν