Στη συνέχεια απολαμβάνουμε…

Με την υπομονή φθάνουμε στην ταπείνωση και στη συνέχεια απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού.

Η παρρησία προς τον Θεό αποκτάται από την καθαρή συνείδηση και τα έργα της αρετής.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος