Στόν άνθρωπο πού λέει ότι πιστεύει στόν Θεό αλλά δέν προσεύχεται.

Προσπάθησε και δυνάμωσε την πίστη μέσα σου. Με τον καιρό θα αισθανθείς την ανάγκη για προσευχή. Η πίστη σου δεν είναι δυνατή, γι’ αυτό δεν σε προτρέπει στην προσευχή.
Όταν πέσει λίγο νερό στον τροχό του νορόμυλου, ο τροχός μένει ακίνητος. Όταν πέσει πολύ νερό, ο τροχός ξεκινά.
Η πίστη είναι πνευματική δύναμη. Η ολιγοπιστία δεν κινεί ούτε τον νού, ούτε την σκέψη περί Θεού, ούτε την καρδιά για προσευχή στον Θεό. Η μεγάλη πίστη κινεί και τον νού και την καρδιά και ολόκληρη την ψυχή του ανθρώπου. Όσο διαρκεί στον άνθρωπο η μεγάλη πίστη τόσο με την δύναμή της παρακινεί την ψυχή του στον Θεό.

…Οι γονείς ξέρουν εκ των προτέρων τι χρειάζονται τα παιδιά τους, αλλά όμως απαιτούν από τα παιδιά τους να τους παρακαλέσουν. Επειδή οι γονείς ξέρουν, ότι η παράκλησι μαλακώνει και απαλύνει την καρδιά του παιδιού, ότι την κάνει μετριόφρονα, ταπεινή, σεμνή, υπάκουη, ελεήμονα και ευγενή. Βλέπεις λοιπόν, πόσες ουράνιες σπίθες αναδύει η προσευχή από την καρδιά του ανθρώπου;

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς