Στον θάνατο του Αδάμ ήρθε ο Αρχάγγελος Ουριήλ, που ερμηνεύεται φως και πυρ, και του λέγει· πώς σου φάνηκε η ζωή Αδάμ μετά από 930 χρόνια;

Και είπε ο Αδάμ, όπως θα έμπαινα από την μια πόρτα και θα έβγαινα από την άλλη. Αυτή είναι η ζωή μας. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα καλό έργο, να το στείλουμε μπροστά μας, και να βοηθήση η Αγία Τριάς και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι, που προσεύχονται για εμάς, να κερδίσωμε το έλεος του Θεού την ημέρα του θανάτου και της κρίσεως…