Στρώνει το έδαφος για την εισβολή ο Ερντογάν

Αποκαλύπτουμε αποβατικές ασκήσεις των Τούρκων και χάρτες με δορυφορικές φωτογραφίες