Συνεχίζω να κοινωνώ για δέκα λόγους

Συνεχίζω να κοινωνώ γιατί έχω εξομολογηθεί ή έχω την ευλογία του Πνευματικού μου.

Συνεχίζω να κοινωνώ γιατί αγαπώ τον Χριστό.

Συνεχίζω να κοινωνώ γιατί ο Χριστός είναι η ζωή.

Συνεχίζω να κοινωνώ γιατί δεν φοβάμαι τον θάνατο, γιατί τον νίκησε ο Χριστός.

Συνεχίζω να κοινωνώ, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.

Συνεχίζω να κοινωνώ, γιατί κανείς δεν αρρώστησε από την θεία Κοινωνία.

Συνεχίζω να κοινωνώ, γιατί γνωρίζω πολλούς που έγιναν καλά μετά την θεία Μετάληψη.

Συνεχίζω να κοινωνώ τα παιδιά μου, γιατί αυτά νιώθουν τον Χριστό καλύτερα από τους μεγάλους.

Συνεχίζω να κοινωνώ, γιατί είμαι χριστιανός…

Δεν καταδικάζω αυτούς που δεν κοινωνούν.

Δεν καταδικάζω, αλλά λυπάμαι αυτούς που βλασφημούν στην θεία Κοινωνία.

Ο Θεός είναι, για όσους θέλουν, η ζωή και η σωτηρία τους, όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος).