Επίκαιρα

Τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἐμβολιάζεται

Τὸ ποσοστὸν ἐμβολιασμοῦ εἶναι χαμηλὸν κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἐκπλήσση κανένα, καθὼς καὶ ἐκτὸς Ἄθω σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει ἐμβολιασθῆ. Καλὸν εἶναι ὅλοι νὰ τηροῦν κανόνας ὑγιεινῆς καὶ νὰ προσέχουν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ. Ἐκεῖνον ποὺ ἐπίσης δὲν ἐκπλήσσει εἶναι ὅτι θιασῶται τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐστήριξαν τὸ «Κολυμβάριον», τοὺς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας κ.λπ. Ὡς ἀναφέρει ἄρθρον τῆς ἐφημερίδος «Τὸ Βῆμα» τῆς 18ης Ἰουλίου 2021:

«…σύμφωνα μὲ πληροφορίες, μόλις 370 ἕως 400 μοναχοὶ ἔχουν πραγματοποιήσει καὶ τὶς δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου ἀπὸ τοὺς σχεδὸν 2.000. Ταυτόχρονα οὐδείς μπορεῖ νὰ πεῖ μὲ βεβαιότητα ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κατάσταση μοναχῶν ποὺ ζοῦν ἀπομονωμένοι σὲ κελλιὰ καὶ σκῆτες, ὅπου, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, σαρώνει τὸ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα. Σήμερα, ἡμέρα ποὺ στὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς ἑορτάζεται – μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ποὺ ἀκολουθεῖται γιὰ λόγους παράδοσης – ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ἡ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας, σύμφωνα μὲ ὁρισμένες πληροφορίες, καὶ ὁ ἡγούμενός της π. Πρόδρομος ἔχουν δηλώσει ὅτι δὲν θὰ δεχθοῦν προσκυνητές. Ὁ ἡγούμενος μάλιστα δέχεται καὶ ἐπικρίσεις γιατί, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἴδιες πηγές, συστήνει στοὺς μοναχοὺς ποὺ θὰ βρεθοῦν στὸ μοναστήρι νὰ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ προηγουμένως… Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μοναχοὶ ποὺ ἐγκαταβιώνουν κυρίως στίς μονὲς Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφῶντος, Παντοκράτορος καὶ Σταυρονικήτα. Κάθετα ἀρνητικοὶ φαίνεται ὅτι εἶναι στὶς μονὲς Κωνσταμονίτου, Ξηροποτάμου καὶ Φιλοθέου. Σοβαρὰ περιστατικὰ εἶχαν οἱ Δοχειαρίου, Ἁγίου Παύλου, Ὁσίου Γρηγορίου καὶ Διονυσίου. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μορφὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ 94χρονος ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου π. Παρθένιος, «ξιφουλκεῖ» κατὰ τῆς ἀσθένειας. Ἔχει ἐπικρίνει πολλὲς φορὲς τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸ κλείσιμο τὸν ναῶν καί, ὅπως δηλώνει, «ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς σφραγίσουν». Μὲ τὶς θέσεις του νὰ μεταφράζονται ἀκόμα καὶ στὰ ρωσικά. Στὸν «ἀντίποδα» φαίνεται ὅτι βρίσκονται οἱ ἡγούμενοι τῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας π. Ἐλισσαῖος καὶ τῆς Ξενοφῶντος π. Ἀλέξιος, οἱ ὁποῖοι ἀθόρυβα καθοδηγοῦν τὰ πνευματικά τους παιδιά, δεκάδες ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἐμβολιαστεῖ».

πηγή