Τὰ κροκοδείλια δάκρυα τοῦ «ἀλαθήτου» διὰ τὸν πόλεμον εἰς τὴν Οὐκρανίαν

Τή στιγμή πού οἱ δαιμονικοί οὐνίτες προβαίνουν σέ ἀσύλληπτες βιαιοπραγίες κατά τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Οὐκρανία, ὁ θλιβερός ἡγετίσκος τοῦ κρατικοῦ δείγματος τοῦ Βατικανοῦ, μέ περισσή ὑποκρισία, φορᾶ συχνά τό προσωπεῖο τοῦ εἰρηνιστῆ καί ἀνθρωπιστῆ, γιά νά «στιγματίσει» τήν τραγωδία τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ, γιά νά δείξει ὅτι εἶναι ἕνας «παγκόσμιος ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης»! 

Αὐτό ἔκανε πρόσφατα, δηλώνοντας πώς «οἱ πόλεμοι, ὅπως αὐτός στήν Οὐκρανία, ὅπου περιοχές ἀμάχων ὑπόκεινται σέ “καταστροφή ἀδιακρίτως” εἶναι “ἔγκλημα κατά τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀνθρωπότητας”.

 O Φραγκίσκος ἔκανε τίς δηλώσεις αὐτές κατά τήν ἐτήσια ὁμιλία του πρός τούς διαπιστευμένους διπλωμάτες στό Βατικανό, σέ μία ἐπισκόπηση τῆς κατάστασης σέ ὅλο τόν κόσμο, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή ἀνεπίσημα ὡς ἡ ὁμιλία “γιά τήν κατάσταση τοῦ κόσμου”. 

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος μίλησε γιά “τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία μέ τόν συνεπαγόμενο θάνατο καί τήν καταστροφή, μέ τίς ἐπιθέσεις σέ μή στρατιωτικές ὑποδομές πού προκαλοῦν ἀπώλειες ζωῶν ὄχι μόνο ἀπό πυρά ὅπλων καί πράξεις βίας, ἀλλά καί ἀπό πεῖνα καί θερμοκρασίες ὑπό τό μηδέν”» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! 

Ὁ ἰησουίτης ὑποκριτής χύνει κροκοδείλια δάκρυα, χωρίς νά ἔχει ἀναλάβει ὥς τώρα καμιά πρωτοβουλία γιά τήν κατάπαυση τοῦ πυρός, καθ’ ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει βάλει βαθιά τήν «οὐρά του» γιά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Ἄλλωστε οἱ μόνοι κερδισμένοι εἶναι (καί θά εἶναι) οἱ οὐνίτες, οἱ ὁποῖοι καταδιώκουν μέ λύσσα τήν κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἁρπάζουν τίς ἐκκλησίες καί τήν περιουσία της καί ἰσχυροποιοῦν τή θέση τους στήν Ἀνατολική Εὐρώπη!

 Ορθόδοξος τύπος