Τα γνωρίσματα της προσευχής είναι αγάπη για τον Θεό

Πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε την καρδιά μας να προσεύχεται, αλλιώς θα στεγνώσει τελείως.

Τα γνωρίσματα της προσευχής είναι αγάπη για τον Θεό, ευθύτητα και απλότητα.

Το ίδιο ισχύει και για τις προσευχές που κάνουμε στους αγίους.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης