Τα ομοσπονδιακά κράτη μετά την διάλυση της Τουρκίας

σχόλιο Γ.Θ : Για αυτούς που ξέχασαν, για αυτούς που αγνοούν και για αυτούς που προσμένουν…