ΤΑ ΠΑΠΙΚΑ ΕΦΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΠΑΠΙΚΑ ΕΦΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Σχόλιο στην αναφορά της Παπικής Εγκυκλοπαίδειας, ότι «δεν μπορεί ο Πάπας να εφεύρει αλήθειες της πίστης».
 

του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η Παπική Εγκυκλοπαίδεια, η καλούμενη «Εnciclopedis Cattolica», αναφέρει για το Δόγμα του Παπικού αλαθήτου ότι…

«αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πάπας μπορεί να εφεύρει αλήθειες της πίστης και της ηθικής, ή ότι μπορεί να επιβάλει την προσωπική του ιδέα». Οι Παπικοί χρησιμοποιούν την ρητορική τεχνική «ναι μεν αλλά…», για την αποδοχή του Παπικού αλαθήτου.

Αρνούνται οι Παπικοί τα Παπικά εφευρήματα μετά το Σχίσμα, αλλά και την αιτία του σχίσματος, την αιρετική προσθήκη του «filioque». Η αιρετική προσθήκη του Filioque, έγινε αιτία να θέσουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας οι Παπικοί.

Ο Πάπας Λέων Γ΄ (796-816 μ.Χ.) Ορθοδόξως πολέμησε την αιρετική αυτή προσθήκη.
Ο Πάπας Σέργιος Δ΄ (1009-1012 μ.Χ.) έβαλε την αυθαίρετη προσθήκη του «filioque».

Τόσους αιώνες δεν είναι το Σύμβολο της Πίστεως που είχε θεσπίσει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, που απαγγελόταν σε Ανατολή και Δύση, χωρίς την αιρετική προσθήκη; Φυσικά δεν είναι εφεύρεση αληθείας η αιρετική προσθήκη του «filioque», αλλά εφεύρεση πλάνης.

Το Παπικό πρωτείο, το Παπικό αλάθητο, η Παπική πλάνη περί κτιστής Θείας Χάριτος κ.λ.π. ) δεν είναι εφευρέσεις πλάνης;;;
Όλα τούτα τα Παπικά εφευρήματα φυσικά δεν είναι εφευρέσεις αληθειών της πίστης και της ηθικής, για να χρησιμοποιήσουμε τη βατικάνειο φρασεολογία, αλλά εφευρέσεις πλάνης.

Όσο αφορά το προσθετέο ότι ο Πάπας δεν μπορεί να «επιβάλει την προσωπική του ιδέα», θεωρούμε ότι θα είναι λόγος εκ περισσού να επεξηγήσουμε τα περί της Παπικής αυθαιρεσίας…