Ορθοδοξία

Τα πάθη

Η παρούσα ζωή απλώνεται έμπροσθεν μας ωσάν αόρατον στάδιον, μέσα εις το οποίον δεν παλεύομαι με αισθητά, αλλά με νοητά θηρία, τα οποία είναι τα πάθη.
Αν αυτά υπερισχύσουν της δυνάμεώς μας, δεν φέρνουν τον κίνδυνον μόνον μέχρι το σώμα, αλλά προκαλούν τον θάνατον εις αυτήν την ίδια την ψυχήν.
Αν όμως υπερνικηθούν και εκδιωχθούν, τότε θα επιτύχωμεν στεφάνια και υψηλάς διακρίσεις, και εις αυτήν βέβαια την ζωήν πολλάς φοράς, οπωσδήποτε όμως εις την μέλλουσαν, επειδή τα βραβεία έχουν επιφυλαχθή από τον Θεόν δια τον μέλλοντα αιώνα, όπως βέβαια εις αυτόν (τον αγώνα) τα αγωνίσματα.

Οσίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου

Γεια σας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, ένα κάθε εβδομάδα.

Δεν στέλνουμε spam!