ΘΑ΄ ΡΘΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

Αυτός είνε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Αλλά ένα χρόνο προτού φτερουγίση η αγία του ψυχή εις τα ουράνια σκηνώματα της δόξης του Χριστού μας, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε δύο προφητείες για μας τους ρασοφόρους, για μας που κρατούμε το ράσο ανάξια πάνω στις πλάτες μας. Τί είπε; ότι.

α΄) Θα παύση η αρμονία μεταξύ του κλήρου και του λαού.

Η Εκκλησία είνε όπως η κιθάρα. όπως, όταν οι χορδές στην κιθάρα είναι κανονικά χορδισμένες, η κιθάρα βγάζει ένα ωραίο ήχο, έτσι ακριβώς είνε και η Εκκλησία. κιθάρα είνε και η εκκλησία. κιθάρα είνε, λαϊκοί και κληρικοί έχουν μια αρμονία. Αχ τα χρόνια εκείνα, που ο παπάς και ο δεσπότης ήταν ένα πράγμα με το λαό, μαζί, δεν ξεχωρίζανε. Όπως ο τσομπάνης είνε μαζί με τα πρόβατά του, κι όπως ο καλός αξιωματικός είνε μαζί με τους στρατιώτες του ένα πράγμα, και κοιμάται μέσα στα αντίσκηνα και πολεμά μαζί τους και τρώει ό,τι τρώνε κι αυτοί, έτσι τα παλιά τα χρόνια, παπάς και δεσπότης και λαός ήτανε μια κιθάρα, μια αρμονία.

Θά΄ ρθουν χρόνια κατηραμένα, είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, η αρμονία αυτή, που υπάρχει μεταξύ του κλήρου και του λαού, δεν θα υπάρχη πια. Ο λαός θα είνε εναντίον του κλήρου.

Και να τα χρόνια αυτά. Πού να πας, χριστιανέ μου; Να κατέβης στις ταβέρνες; Να πας στα καφενεία; Να πας στα χωριά; Να πας στις πολιτείες; Ν΄ ανεβής στα βουνά; Πού να φτάσης; Δεν υπάρχει στόμα, που να μη κατηγορή τον παπά, που να μη κατηγορή τον δεσπότη του.

Μα είναι όλα άδικα; Δεν είνε όλα άδικα. Έχει δίκιο ο λαός, έχει δίκιο ο λαός ο Ελληνικός να καταφέρεται εναντίον των ιερέων του, εναντίον των αρχιερέων του, εναντίον του κλήρου του, διότι ο κλήρος δεν εφάνη αντάξιος των παραδόσεων του, της ιστορίας του, της θυσίας του, των αγώνων του, του Ευαγγελίου. Έχει δίκιο, το είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, θά΄ ρθη μέρα που θα πιάσουν τα ξύλα οι χριστιανοί να καταδιώκουν παπάδες και δεσποτάδες.

Αυτά τα είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν τα λέγω εγώ, δεν τα λέγω εγώ. Είπε, ότι θα παύση η αρμονία μεταξύ του κλήρου και του λαού.

β΄) Είπε και κάτι άλλο, που δεν θα τολμούσα να το πω, γιατί αρκετούς διωγμούς έχω εις βάρος μου εκ μέρους της επισήμου εκκλησίας, η οποία παρερμηνεύει τους λόγους μου και ευρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι να με συκοφαντούν και να με διαβάλλουν. Αλλά λέγω απόψε τα λόγια του Κοσμά του Αιτωλού.

Τί είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός; ότι θά΄ρθη ημέρα που οι παπάδες και οι δεσποτάδες θα είνε οι χειρότεροι όλων των ανθρώπων. Ω Χριστέ, ω Χριστέ, για ακούστε τί λόγια είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τα είπε τα λόγια αυτά κλαίοντας όχι γελώντας……….[…]. Εε, αλλά ο Κοσμάς ο Αιτωλός δεν απελπίζετο, επίστευε εις τον Θεόν, επίστευε εις την αιωνιότητα, επίστευε εις την πατρίδα μας, και προφήτευσε ότι στο μικρό αυτό βασίλειο θα έρθουν και καλύτερες ημέρες.

ΠΗΓΗ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΩΝ, ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΕΠΙΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Π. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ