ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ;

«To μόνο πού επιδιώκουμε μ’ όλη μας τη δύναμη ειναι ή πνευματική ζωή, και, για ν’ αποκτήσουμε αυτήν, χρησιμοποιουμε την παρουσα ζωή.

[sc name=”agiografies” ][/sc]
Για χάρη της πνευματικής ζωής χρησιμοποιουμε και την υγεία του σώ-
ματος και τη στηρίζουμε καί φυλάγουμε άδιάφθορη τη φυσική ευεξία της, όσο εξαρτάται από μας.
Όχι για να ζουμε απλώς, αλλά για να ζουμε κοντά στο θεό.
Καί να κάνουμε το σώμα άγγελο της ψυχής, λογικοποιημένο με τίς αρετές, τη δε ψυχή να κάνουμε κήρυκα του θεου, στερεωμένη μόνιμα στο αγαθό».

+ Αγίου Μαξίμου του Όμολογητού.