• ΣΗΜΑΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
    Σημαία Βυζαντινή
    Βυζαντινή σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές.
  • CO.7881559
    Σημαία Κύπρου
    Σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές

Τι είναι ευθύτητα;

Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρή φύση της ψυχής, όπως ακριβώς επλάσθη, που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους.
Ευθύτης σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτήδευτη.
Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης, γι’ αυτό και ο σοφός, δηλαδή ο Σολομών, στο Άσμα λέγει στην καθαρά καρδία: <<Ευθύτης ηγάπησε σε>>(α’,4). Καθώς επίσης και ο πατέρας του λέγει στους Ψαλμούς: <<Χρηστός και ευθύς ο Κύριος>>(κδ’,8). Λέγει ακόμη ότι σώζονται η συνώνυμοι Του: <<Του σώζοντος τους ευθείς τη καρδία>>(ζ’,11). Λέγει επίσης: <<Ευθύτητα ψυχών είδε και επισκέψατο το πρόσωπον αυτού>>(πρβλ ι’,7).
Όλοι όσοι επιθυμούν να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, ας Τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλώς και απλάστως και αποικίλως και απονήρως και απεριέργως. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που Τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση.
Οι δαίμονες πολεμούν την ψυχή με τους λογισμούς πρώτα, και όχι με τα πράγματα. Τα πράγματα την πολεμούν μόνα τους. Αιτία του πολέμου των πραγμάτων είναι η ακοή και η όραση ενώ των λογισμών η συνήθεια και οι δαίμονες.
Το πεδίο που αμαρτάνει η ψυχή είναι τριπλό: τα έργα, τα λόγια, και οι λογισμοί. Το καλό της αναμαρτησίας είναι εξαπλό: πρέπει να διατηρούμε αναμάρτητες τις πέντε αισθήσεις και τον προφορικό λόγο.
Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος