• Ασάλευτο-θεμέλιο
    Ασάλευτο θεμέλιο
    Συγγραφέας: Φώτης Κόντογλου Πρόλογος και επιμέλεια: Κώστας Σαρδελής Αριθμός σελίδων 152 Διαστάσεις 21x14...
  • CO.7881559
    Σημαία Κύπρου
    Σημαία από ειδικό πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές

Τι είναι η Αγία Τριάδα;

Ο πανάγαθος λοιπόν, αδελφοί μου, και πολυέλεος Θεός είναι ένας, και όποιος λέγει ότι είναι πολλοί θεοί, είναι διάβολος.
Είναι δε και Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μια φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός. Είναι δε ακατάληπτος, Κύριος ανερμήνευτος, παντοδύναμος, όλος φώς, όλος χαρά, όλος ευσπλαχνία, όλος αγάπη.
Δεν έχομεν κανένα παράδειγμα να παρομοιάσωμεν την Αγία Τριάδα, επειδή και δεν ευρίσκεται άλλο εις τον κόσμο.
Μα διά να λάβει παραμικρήν βοήθειαν ο νούς μας, φέρνουν μερικά παραδείγματα οι θεολόγοι της Εκκλησίας.
Σιμά εις τα άλλα μας φέρνουν και τον ήλιον. Ο ήλιος ηξέυρομεν όλοι πως είναι ένας, ένας είναι και ο Θεός και καθώς ο ήλιος φωτίζει τούτον τον κόσμον τον αισθητόν,, ούτω και η Αγία Τριάς, ο Θεός, φωτίζει τον νοητόν.
Είπομεν, αδελφοί μου, πως ο ήλιος είναι ένας, μα είναι και τρία μαζί. έχει ακτίνας όπου έρχονται στα όμματά μας ωσάν γραμμαί, ωσάν κλωσταί έχει και φώς όπου εξαπλώνεται εις όλον τον κόσμο. Με τον ήλιον ομοιάζομεν τον άναρχον Πατέρα, με τας ακτίνας τον συνάναρχον Υιόν, και με το φως, το ομοούσιον Πνεύμα.
Είναι κι άλλος τρόπος να καταλάβετε την Παναγίαν Τριάδα. Πώς; Να εξομολογηθείτε καθαρά, να μεταλάβετε τα Άχραντα Μυστήρια με φόβον και με ευλάβειαν, και τότε θα σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε καλύτερα.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός