Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε <<κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν>> Θεού;

Θα προσθέσουμε σαν χρυσό επισφράγισμα, λίγα και για το <<κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν>>, του πιο πολύτιμου από όλα τα κτίσματα του Θεού, του νοερού και λογικό ζώου,του ανθρώπου, που μόνος από όλα είναι δημιουργημένος <<κάτ’ εικόνα και <<καθ’ομοίωσιν>> Θεού.
<<Κατ’εικόνα>> λοιπόν, λέγεται κάθε άνθρωπος ως προς το τιμητικό αξίωμα του να έχει νου και ψυχή, ήτοι ως προς το ακατάληπτο, το αθέατο, την αθανασία, την αυτεξουσιότητα, αλλά και το να είναι αρχηγός και να γεννά παιδιά και να οικοδομεί.
Ενώ <<καθ’ομοίωσιν>> λέγεται σύμφωνα με το λόγο της αρετής και των πράξεών του που φέρουν το όνομα του Θεού και αποτελούν μίμηση του Θεού, δηλαδή επειδή φέρεται φιλάνθρωπα προς τους συνανθρώπους του, λυπάται και ελεεί και αγάπα τους συνδούλους του, και δείχνει κάθε ευσπλαχνία και συμπάθεια. Διότι λέει ο Χριστός και Θεός, <<να είστε σπλαχνικοί, όπως και ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι σπλαχνικός>>.
Και το κατ’ εικόνα>> βέβαια το έχει κάθε άνθρωπος, διότι για τα χαρίσματα του ο Θεός δεν μετανοεί.
Το <<καθ’ομοίωσιν>> όμως το έχουν λίγοι και μόνο οι ενάρετοι και άγιοι, και όσοι μιμούνται, όσο είναι δυνατόν σε ανθρώπους, την αγαθότητα του Θεού.
Είθε να αξιωθούμε και εμείς αυτής της υπεραγάθης φιλανθρωπίας, αφού τον ευαρεστήσουμε με τις αγαθοεργίες και γίνουμε μιμητές εκείνων που από αιώνες ευαρέστησαν τον Χριστό.

 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός