Τι θα αναζητάει η Ψυχή για να νιώσει πλήρης άνθρωπος έως την Δευτέρα Παρουσία;

Τι θα αναζητάει η Ψυχή για να νιώσει πλήρης άνθρωπος έως την Δευτέρα Παρουσία;

Τι θα αναζητάει η Ψυχή για να νιώσει πλήρης άνθρωπος έως την Δευτέρα Παρουσία;

Ομιλία του μακαριστού Ιερέως Βασιλείου Λ. Βασιλείου της Ενορίας Αγίου
Νικολάου Σιάτιστας με θέμα:
” Η θεραπεία του όλου ανθρώπου υπό του Χριστού ”
Κυριακή του Παραλύτου