Το αίτημα προς τον Θεό πρέπει να υποβάλλεται με όλη την δύναμη της αγάπης

Το αίτημα προς τον Θεό πρέπει να υποβάλλεται με όλη την δύναμη της αγάπης

Είπε ο Γέροντας(Πορφύριος):

– Όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου κινδυνεύσει από απερίσκεπτο χειρισμό άλλου οδηγού, αγανακτεί και οργίζεται και πολλές φορές τεντώνει το χέρι του, ανοίγει την παλάμη του και μουτζώνει τον υπεύθυνο του κινδύνου, στέλνοντάς του όλη την κακή δύναμη της ψυχής του.

Με την αντίστοιχη καλή δύναμη, τόσο δυνατή όσο και η μούντζα του αγανακτισμένου, πρέπει ο καλός χριστιανός να στείλει την ευχή του στον συνάνθρωπο υπέρ του οποίου θέλει να προσευχηθεί. Το αίτημα προς τον Θεό πρέπει να υποβάλλεται με όλη την δύναμη της αγάπης, όπως η μούντζα στέλνεται με όλη την δύναμη της κακίας. Η θέλησις εδώ είναι απαραίτητη, όχι γιατί είναι η ενεργούσα, αλλά διότι δεν νοείται να ζητάς κάτι χωρίς να το θέλεις. Πρέπει να θέλεις πολύ δυνατά αυτό για το οποίον εύχεσαι.

Σημείωση: Η δύναμη της ψυχής είναι μία. Και μπορεί να στραφεί πότε προς το καλό και πότε προς το κακό. Είναι απαραίτητο να θέλεις δυνατά αυτό για το οποίον εύχεσαι…

(Απόσπασμα από το βιβλίο: “Από το Σημειωματάριο ενός Υποτακτικού”)