Ορθοδοξία

Το αυτεξούσιο είναι το πιο ακριβό χάρισμα και το πιο επικίνδυνο

Το κατ’ εικόνα του Θεού σημαίνει… Λογικοί, Αυτεξούσιοι και Αθάνατοι
Το καθ’ ομοίωσιν είναι με τον Πνευματικό μας αγώνα να Του μοιάσουμε στις αρετές

Γέροντας Εφραίμ Σκήτη Αγίου Ανδρέα