Το εργοστάσιο υπερηχητικών βομβαρδιστικών Tu-160M ​​που θα κάνουν την Δύση μια μακρινή ανάμνηση

The Tupolev Tu-160M, commonly referred to as the “White Swan,” stands as a testament to Russia’s prowess in strategic aviation. This supersonic strategic bomber embodies a combination of cutting-edge technology, formidable firepower, and unparalleled capabilities, making it a cornerstone of Russia’s military might.