Τό σφάλμα τοῦ πλησίον εἶναι τό δικό μας θερμόμετρο ὑπομονῆς.

Εἶναι τό δικό μας βαρίδιο γογγυσμοῦ ἤ τό πούπουλο τῆς ἀγογγυσίας.
Εἶναι ὁ δικός μας δείκτης ἐλέους καί ἀγάπης.

[sc name=”nistisima” ][/sc]
Εἶναι τό ξυπνητήρι ἐλέγχου τῶν δικῶν μας παθῶν.
Εἶναι ὁ συναγερμός διορθώσεως τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν.
Εἶναι τό πόσο καλά βλέπουμε καί γνωρίζουμε τόν ἑαυτό μας τελικά.
Εἶναι τό στενότερο δικό μας προσωπικό πλησίασμα στόν Θεό