Τρομερό άρθρο. Ο εξελληνισμός της Αλβανίας θα έπρεπε να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, απέναντι στον εκτουρκισμό

Τρομερό άρθρο. Ο εξελληνισμός της Αλβανίας θα έπρεπε να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, απέναντι στον εκτουρκισμό

Τρομερό άρθρο. Ο εξελληνισμός της Αλβανίας θα έπρεπε να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, απέναντι στον εκτουρκισμό

Στο ζήτημα της Αλβανίας η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει μια στρατηγική που να βασίζεται σε δύο παράγοντες:

Χρήμα
Εθνοτική ταυτότητα

Το αλβανικό κράτος είναι μια πλαστή οντότητα όπου χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες: Τους Τόσκηδες και τους Γκέγκηδες.

Οι πρώτοι είναι βορειοηπειρωτικό φύλο πολύ συγγενές με εμάς και με κοινή θρησκευτική παράδοση. Οι άλλοι είναι είτε Καθολικοί είτε Μουσουλμάνοι και αποτελούν για την ώρα τους κυρίαρχους του κράτους.

Τρομερό άρθρο. Ο εξελληνισμός της Αλβανίας θα έπρεπε να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, απέναντι στον εκτουρκισμό

Η Ελλάδα έπρεπε να πριμοδοτεί τους πρώτους, καθώς η Αλβανία έχει πολύ ρευστή ταυτότητα και το χρήμα παίζει μεγάλο ρόλο για αυτούς.

Έτσι τους προσέγγισαν οι Τούρκοι που μέσω του Κοσόβου προωθούν την μεγάλη Αλβανία. Οι Κοσοβάροι κάνουν κουμάντο εις ότι αφορά αυτά τα αλυτρωτικά σχέδια.

Επομένως θέλει ένα συνδυασμό πυγμής και πονηριάς και η Αλβανία θα μετατραπεί σε ελληνική περιφέρεια.

πηγή