Βίντεο δείχνει την θέα των πιλότων όταν ταξιδεύουν βράδυ!

Βίντεο δείχνει την θέα των πιλότων όταν ταξιδεύουν βράδυ!

Βίντεο δείχνει την θέα των πιλότων όταν ταξιδεύουν βράδυ!

Βίντεο καταγράφει την θέα που βλέπουν οι πιλότοι όταν ταξιδεύουν βράδυ!
Η ταχύτητα κάνει το σκηνικό ακόμα πιο εντυπωσιακό.

πηγή