Βρέθηκαν τα εξαφανισμένα τείχη στην είσοδο του Κεράτιου στην Κωνσταντινούπολη

Εκεί έδωσαν την μάχη οι τελευταίοι Κρητικοί μαχητές της Βασιλεύουσας το 1453