Βρήκαν τον Παντοκράτορα το 1992 οι Τούρκοι όταν εξέτασαν τον Μεγάλο Τρούλο της Αγιάς Σοφιάς;

Βρήκαν τον Παντοκράτορα το 1992 οι Τούρκοι όταν εξέτασαν τον Μεγάλο Τρούλο της Αγιάς Σοφιάς;

Βρήκαν τον Παντοκράτορα το 1992 οι Τούρκοι όταν εξέτασαν τον Μεγάλο Τρούλο της Αγιάς Σοφιάς;

Ο φόβος των Τούρκων για την επανεμφάνιση του Παντοκράτορα στον τρούλο της Αγίας Σοφίας!
Αλλά και για τα άλλα ψηφιδωτά